ALS JE PRAAT HERHAAL JE
VAAK WAT JE AL WEET. ALS 
JE LUISTERT ZOU JE IETS NIEUWS

KUNNEN LEREN

Dalai Lama

GROEIEN
If you can dream it, you can do it (Walt Disney) 

Groei richt zich op nieuwe producten, proposities of markten, een veranderopgave of het verbeteren van processen. Ideeën, verbeterpunten en oplossingen voor uitdagingen beginnen met verbeelding en nieuwsgierigheid. Anders kijken. Luisteren. Dan ga je zien, horen en het voelen. Het ontstaat door en met de mensen in de organisatie.  

 

Wij starten met het stimuleren van ideeën, kennis en passie in de organisatie en bij jouw klant. Luisteren. Vragen en bevragen. Inzicht in de echte thema’s voor de toekomst van jouw bedrijf. Wij helpen visie, ambitie en doel verbinden. Groots denken. Klein starten. Met een klein team aan de slag. Verbinden aan de uitdaging. Ideeën uitkristalliseren. Prototype maken. Presenteren. Doen. Reflecteren door feedback te vragen. Innoveren doe je met en als een team.  

WAT WIJ DOEN

Wij helpen mensen en organisaties hun toekomst creëren door het faciliteren van groei, transformatie, samenwerking en leiderschap. In maatwerk programma’s maken wij de verbinding tussen doelstelling, inhoud en gedrag. Wij komen niet vertellen hoe het moet. De oplossingen voor de vraagstukken zijn vaak al in de organisatie aanwezig.

TRANSFORMEREN
Hoe vertel je een rups dat hij een vlinder wordt?

Als succesvolle organisatie evolueer je. Constant. Echte verandering komt van binnenuit en houdt niet op. De wijsheid van de organisatie gebruiken om te transformeren betekent op zoek gaan naar wat zich aandient. Het ontstaat door en met de mensen in de organisatie.  

 

Ons startpunt is samen een heldere visie, een gezamenlijk doel, resultaten en gedeelde waarden bepalen. De markt, samenwerking met andere afdelingen of het realiseren van een uitdagend project vormen het speelveld. Goede onderlinge afspraken en actieve betrokkenheid verbinden aan persoonlijke motivatie en het gezamenlijk doel en resultaat. Dit vraagt heldere communicatie, luisteren, reflecteren, transparant zijn, balans houden en aanpassen waar nodig. Echte verandering creëer je samen. 

SAMENWERKEN
Waarom moeilijk doen als het samen kan?

De uitdagingen waar je voor staat in je organisatie, met je team en als individu worden steeds complexer. Het individu staat centraal in de nieuwe samenleving die steeds meer decentraal, in netwerken en bottom-up is georganiseerd. Om echt iets  te bereiken heb je anderen nodig. De verbinding maken tussen het persoonlijke en het collectief. Het gaat om samen: samenredzaamheid, multidisciplinariteit en co-creativiteit.

 

 

Om samen doelen te bereiken richt onze aandacht zich eerst op de teamontwikkeling. Het creëren van wederzijds begrip en daarmee verbinding. Inzicht in jouw intrinsieke motivatie en die van de ander. Waarom doe je de dingen die je doet? Waar ben je goed in en wat vind je leuk om te doen? Dat van elkaar begrijpen. Ervaren hoe de 5 human skills cruciaal zijn voor het samenwerken en goede energie in de groep. Dat maakt het team en creëert het potentieel. 

LEIDEN
Wat je doet heeft veel meer impact dan wat je zegt (Covey) 

 

Een goede leider staat in verbinding met zichzelf, z’n team en omgeving. Weet dat daden meer impact hebben dan woorden. Is zelfbewust, verantwoordelijk, visionair, koersvast, impactvol, verbindend en heeft lef. Is in staat prioriteiten te stellen en zich te concentreren op de echt belangrijke taken en doelen. 

  

Wij helpen om het impliciete expliciet te maken. Reflecteren. We bevragen en dagen uit om te bepalen wat er nodig is in denken en doen. Ook wat niet meer helpt. Hierdoor handelt de leider bewust en gebruikt de 5 Human Skills in de wetenschap dat wat je doet meer impact heeft dan wat je zegt.