WAAR OPDRACHTGEVERS ONS VOOR VRAGEN

Drinkwaterbedrijf

Klantcontact center

Realiseren van een reductie in het aantal klantcontacten, stimuleren self-service en de introductie en begeleiding van zelforganiserende teams

Financiële instelling

Internationaal bankbedrijf

Ontwikkelen en uitvoeren van een implementatiestrategie van een wet- en regelgevingsdossier in ruim 20 landen. Bottum-up en top-down

Bloemen- en plantenveiling

Directie / Internationaal

Ontwikkelen en uitvoeren van een pilot van een online handelsplatform, identificatie van marktpotentieel, ontwikkelen proposities en opzetten van de organisatie. Begeleiding van het start-up team

          .

    .

.

Logisitic service provider in UK

Directie en Management team

Groeistrategie voor een post en pakketten organisatie. Doel: verbreden portfolio met nieuwe proposities ontwikkelen nieuwe marktsegmenten. Significante groei. Van ideevorming, opportunity definitie, propositie-vorming tot pilots in de markt

Fusieorganisatie in zorg

Verpleging

Begeleiden van de fusie. Focus op het medewerkers, teams en managers, zowel professioneel als relationeel

Leiderschapsprogramma's

Lokaal en Internationaal

Leiderschapsreizen en programma's ter bevordering van (cross-culturele) samenwerking in teams en tussen bedrijfsonderdelen

Academisch ziekenhuis

Specialistische afdeling

Gezamenlijk ontwikkelen van een gedragen visie en strategie voor de afdeling en het bottom-up creëren van jaarplannen. Begeleiden van het MT op het gebied van teamontwikkeling. Begeleiden van de afdeling in hun transformatie

                  .

 

Biochemicals & food

R&D afdeling

Groeiprogramma voor internationale wetenschappers met als doel persoonlijke impact vergroten teneinde hun baanbrekende werk te kunnen delen met alle stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie

Full-service organisatie in zorg

Bestuur en directie

Herijking van de visie, strategie, planning en speerpunten met bestuur en directie. Creëren draagvlak in de organisatie en begeleiding van de implementatie

Ministerie

Directie

Begeleiden van het directieteam van de Plaatsvervangend Secretaris Generaal op het gebied van teamontwikkeling en het gezamenlijk creëren van een plan voor de gezamenlijke veranderopgave

Internationale marktplaats

Nederlandse logistieke afdeling

Begeleiden van leidinggevenden en teams in programma voor bevlogen en betrokken medewerkers. Vergroten aantrekkelijkheid van de organisatie voor nieuwe professionals

    .                               

                        . 

 .